Obwody

Moduł Obwody – umożliwia bezprzewodowe sterowanie obwodami elektrycznymi, programowanie np. włączanie i wyłączanie światła, ogrzewania, wentylacji. W zabytkowych świątyniach szczególnie ważny moduł, wykorzystując istniejący przewód możemy zasilić dodatkowe odbiorniki z bezprzewodowym sterowaniem bez ingerencji w strukturę ścian (bez kucia i pyłu)